skip to Main Content

Política de Privacitat

1.Responsable del tractament de les dades

La Societat del Gran Teatre del Liceu
N.I.F.: G-08522062
Domicili: C/ Sant Pau, 1 BIS, 08001 de Barcelona
Telèfon: 93 317 41 42
Mail: secretaria@societatliceu.com

2.Finalitat del tractament de dades

  • Gestionar el servei de venda d’abonaments i entrades per a espectacles d’òpera i ballet.
  • Enviament de comunicacions de caràcter informatiu sobre activitats i altres noticies de interès tant per e-mail com per correu postal.
  • Gestió comptable de la Societat.
  • Compliment de les obligacions fiscals.

3.Legitimitat per al tractament de les dades personals

La Societat es compromet a no subministrar cap tipus de dada personal a tercers i a fer-ne ús únicament en el compliment de les diferents obligacions legals i contractuals segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

4.Drets sobre les seves dades

Es disposa del dret al accés, modificació i supressió de les seves dades enviant un correu electrònic a secretaria@societatliceu.com.

5.Conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre existeixi una relació contractual.

Back To Top