skip to Main Content

Avís Legal

Dades de identificació en conformitat amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:

La SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, Associació Privada domiciliada al carrer Sant Pau núm. 1 BIS, 08001 (Barcelona), amb CIF G-08522062 e inscrita en el Registre d’Associacions amb el número 28-5/1 i amb direcció de correu electrònic a efectes de contacte secretaria@societatliceu.com

A la web https://www.societatliceu.com/ hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre la Societat i les seves activitats així com l’Arxiu Històric.

El principal objectiu és el foment i difusió de l’art en les seves manifestacions diverses, realitzant el necessari per a l’òptim exercici, protecció i defensa dels Drets dels socis, i promovent i participant en les activitats socials, culturals, artístiques i recreatives adequades per realçar la projecció pública del Gran Teatre del Liceu i de la ciutat de Barcelona.

Back To Top